Psykodraama

PSYKODRAAMA, SOSIODRAAMA JA SOSIOMETRIA

Psyko- ja sosiodraama sekä sosiometria on inhimillisen kokemuksen kohtaamista ryhmän kanssa ja ryhmään osallistujien avulla.

  • Psykodraamassa menneisyyden, nykyisyyden, tulevaisuuden tai ryhmäläisten väliset ihmissuhteet tai tapahtumat nousevat työskentelyn aiheiksi.
  • Sosiodraamassa tutkitaan yhteisöjen ja yhteiskuntien ilmiöitä ja niiden vaikutusta yhteisön jäsenten ja yhteisöjen väliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan.
  • Sosiometriassa tutkitaan ryhmän ja yhteisön jäsenten välisiä sekä ryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

Psykodraama, sosiodraama ja sosiometria ovat etukäteen suunnittelematonta aiheiden ja vuorovaikutussuhteiden näyttämöllistämistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuva terapeuttinen hanke.

Psykodraama, sosiodraama ja sosiometria pohjautuvat J.L. Morenon (1889-1974) luomaan filosofiseen, psykologiseen, sosiaaliseen ja psykoterapeuttiseen ymmärrykseen, jota on edelleen kehitetty eri puolilla maailmaa.

Alkavia psykodraamakursseja:

Itsesi puolella – 4 viikonlopun psykodraamakurssi itsetuntemuksen kehittämiseen Helsingissä maalis-toukokuussa 2024. Ohjaajana Kimmo Kovanen. Katso tästä lisätietoja: Itsesi puolella -esite . Kurssin järjestää Ihmissuhdetyö ry yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Ammatillisen kasvun ryhmä Helsinki maaliskuu-kesäkuu 2024

Ohjaajana Sami Puumala, TEP. Järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.Lisätietoja koulutusesitteestä

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella tästä linkistä Ilmoittautuminen

Alkavia ammatillisia täydennyskoulutuksia:

Ryhmän ohjaamisen koulutus 2024 (organisaatiot, johtaminen, valmentaminen, koulutus, työnohjaus, 15 op) alkaa helmikuussa Helsingissä (Helsingin psykodraamainstituutti)

Työnohjaajakoulutus (90 op, luovat toiminnalliset menetelmät) 2024-2026 alkaa huhtikuussa 2024 Helsingissä (Helsingin psykodraamainstituutti)

Suomen psykodraamainstituutti ry

Suomen psykodraamainstituutti ry on psykodraamakouluttajien yhteisö, joka noudattaa kansainvälisiä psykodraaman koulutusstandardeja. Alla on esitely lyhyesti koulutusorganisaatioita.

Helsingin psykodraamainstituutti

Helsingin psykodraamainstituutti on kouluttanut psyko- ja sosiodraamaa sekä sosiometriaa vuodesta 1996. Instituutin pääkouluttajat:

Sami Puumala sami.puumala@psykodraamakoulutus.fi

Reijo Kauppila reijo.kauppila@psykodraamakoulutus.fi