Taideterapia

Taideterapia on oma erityisalansa, joka on tutkitusti vaikuttava ja tuloksellinen hoitomuoto. Taideterapiaa sovelletaan monin eri tavoin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Ihmissuhdetyö ry:ssä on koulutettu taideterapiaa 1980-luvun alusta alkaen. Tuolloin taideperustainen ja ryhmissä tapahtuva taideterapia rantautui yhdistyksemme kautta Suomeen. Sittemmin taideperustaisia työmuotoja sovellettiin muun muassa ekspressiivisen taideterapian kansainvälisen liikkeen piirissä kehitetyistä menetelmistä ja teorioista. Lähestymistapamme kehittyi edelleen integratiiviseen suuntaan: taideterapiaan hyödynnetään eri taideterapioiden tutkimuksista ja psykoterapiatutkimuksista saatua tietoa yleisesti vaikuttavista tekijöistä pyrkien varmistamaan käytettävien työmuotojen tuloksellisuus ja eettisyys.

Nykyisin Ihmissuhdetyö ry:n yhteistyökumppanina taideterapian työpaja-, kurssi- ja koulutustoiminnassa toimii Helsingin taideterapiakeskus hART. Lue lisää klikkaamalla kuvassa olevaa linkkiä.

Taideterapiakäsityksemme on taiteeseen perustuva. Käytämme terapiaprosessissa nykytaiteen toimintatapoja, monitaiteellisuutta ja taiteiden välisyyttä, erityisesti kuvataidetta, valokuvia, kehollisuutta ja performatiivisuutta. Taideterapiakoulutuksemme ovat taideperustaisia ja terapeuttiselta teoriataustaltaan integratiivisia. Taideterapian työpajat yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.