Psykodraama


Psykodraama on inhimillisen kokemuksen kohtaamista ryhmän kanssa ja ryhmään osallistujien avulla.

Ryhmätyöskentelyssä menneisyyden, nykyisyyden tai ryhmäläisten väliset ihmissuhteet tai tapahtumat nousevat työskentelyn aiheiksi.

Psykodraama on etukäteen suunnittelematonta aiheiden näyttämöllistämistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuva terapeuttinen hanke.