Trauman vakauttaminen pakolaisperheissä (EBTS) – innovatiivinen Erasmus+ -hanke 2017-2019 alkaa syyskuussa 2017


26.07.2017

EBTS-hanke on syntynyt tarpeesta työskennellä tehokkaammin ja tuloksekkaammin pakolais-, turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaperheiden kanssa. Tilanne Euroopassa on haasteellinen, ja ammattilaisina meidän on löydettävä uusia tapoja tukea pakolaisten kotoutumista yhteiskuntaamme. Useilla pakolais-, turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaperheillä on traumaattisia kokemuksia alkuperämaassaan tai matkalta kohdemaahan. Yksi tapa tukea kotoutumista on vakauttaa suhteita lasten ja vanhempien välillä ja kehittää perheiden kykyä selviytyä. 

Tässä hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön tutkimukseen perustuva trauman vakauttamisen (EBTS Evidence Based Trauma Stabilization) koulutus ja ohjelma, jotka tukevat pakolais-, turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaperheiden kotoutumista sekä laajentavat perheiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ammatillista osaamista. Koulutus ja ohjelma perustuvat traumateoriaan ja leikin käyttämiseen vakauttamisessa.

EBTS-koulutuksessa psykologit, sosiaalityöntekijät, kasvattajat ja muut pakolaisperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset oppivat ohjaamaan EBTS-ohjelman, ja heidät perehdytetään myös traumateoreettisiin vakauttamisen perusteisiin, leikin käyttämiseen vakauttamismenetelmänä, psykoedukaation käyttämiseen ja itsestä huolehtimiseen. Koulutuksessa käytetään kokemuksellista oppimista, joka perustuu mm. psykodraamaan ja sosiometriaan. EBTS-koulutuksissa koulutetaan noin 45 ammattilaista.

Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat noin 300 pakolais-, turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaperhettä, jotka osallistuvat EBTS-ohjelmaan. EBTS-ohjelmassa ammattilaiset ohjaavat lapsi-vanhempi-pareja ryhmässä. Prosessi perustuu vanhemman ja lapsen trauman yhtäaikaiseen vakauttamiseen ja traumasta selviytymisen perustaitojen vahvistamiseen.

Hankkeessa tutkitaan myös EBTS-koulutuksen ja -ohjelman vaikuttavuutta. 

EBTS-hanke toteutetaan Bulgariassa, Saksassa ja Suomessa. Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja päättyy elokuussa 2019. Hanketta koordinoi Helsingin psykodraamainstituutti (Istry Oy). Helsingin psykodraamainstituutti on osa Ihmissuhdetyö ry:n toimintaa.

Hankkeessa on 7 kumppaniorganisaatiota ja 1 yhteistyökumppani:

 • Helsingin psykodraamainstituutti / Istry Oy (koordinaattori, Suomi)
 • Suomen Perheterapiayhdistys (Suomi)
 • Center for child development and psychological consultation Cognitiva (Bulgaria)
 • State Agency for Refugees with Council of Ministers (Bulgaria)
 • New Bulgarian University (Bulgaria)
 • Szenen Institut für Psychodrama (Saksa)
 • SKM Köln-Sozialdienst Katholischer Männer e.V. (Saksa)
 • FEPTO Federation of European Psychodrama Training Organisations (yhteistyökumppani, Belgia)


Hankkeen rahoittaa Erasmus+ Aikuiskoulutus (Strategiset kumppanuushankkeet). Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Lisätietoja:

 • Suomi: Reijo Kauppila, Helsingin psykodraamainstituutti: reijo@traumastabilization.eu
 • Saksa: Stefan Flegelskamp, Szenen Institut: stefan@traumastabilization.eu
 • Bulgaria: Milena Mutafchieva, Cognitiva: milena@traumastabilization.eu

 

 

 

 

 

 

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Hanke saa tukea Euroopan komissiolta. Tämä julkaisu edustaa ainoastaan kirjoittajiensa näkemyksiä, eikä Komissiolla ole vastuuta julkaisun sisällöistä.

 

 


Takaisin