Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op 1 vuosi


Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op kestää vuoden ja soveltuu hyvin johdantokurssiksi taideterapiaan.  Koulutuksen painopiste on terapeuttisen taideilmaisun ja taideterapeuttisten menetelmien erityislaadun ymmärtämisessä sekä niiden vastuullisessa soveltamisessa eri ammattialoille. Koulutus ei pätevöitä toimimaan taideterapeuttina. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatustyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla toimiville. Opiskelijoissamme on psykoterapeutteja, sosiaalialan työntekijöitä, opettajia, kasvattajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, teologeja, eri alojen taiteellisen koulutuksen saaneita sekä maisterivaiheen opiskelijoita, joiden gradu tai opinnäytetyö liittyy taideterapiaan.

 

Sisältö

 

Koulutus painottuu kuvalliseen ilmaisuun ja etenee prosessinomaisesti perustuen osanottajien ja kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Osallistujilta ei edellytetä taiteellista osaamista tai harrastuneisuutta. Vuoden aikana tulee runsaasti omakohtaista kokemusta taiteellisesta työskentelystä terapeuttisessa kontekstissa.

Taidekeskeisen taideterapian teoriaa ja soveltuvuutta eri ammattialoilla lähestytään kokemuksellisen oppimisen kautta.  Koulutuksen aikana tutustutaan yksinkertaisiin taideterapeuttisiin menetelmiin, joiden käyttöä omassa työssä suositellaan sovellettavaksi vasta koulutuksen loppuvaiheessa. Koulutukseen voi osallistua myös oman itsensä takia, omaa jaksamistaan ihmisten kanssa tehtävässä työssä tukeakseen.  Taideterapian teorioita ja käytäntöjä peilataan erityisesti positiiviseen psykologian lähestymistapaan, mikä keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden edistämiseen.

Koulutusseminaarit rakentuvat sekä teoriatason tiedosta ja keskusteluista että omakohtaisesta työskentelystä: Seminaarien aikana kirjoitetaan - erilaisia menetelmiä käyttäen - omasta taiteellisesta ja terapeuttisesta prosessista, sekä otetaan valokuvia oman työskentelyn etenemisvaiheista ja taidetöistä. Seminaarien aikana saatu teoreettinen tieto, omat päiväkirjatekstit, etätehtävät ja valokuvat kootaan yhteen reflektio-/oppimispäiväkirjaksi, josta loppuvaiheessa voi halutessaan koota portfolion. Päiväkirjaan kertyy paljon tietoa sekä omasta terapeuttisesta että oppimisprosessista, ja käytetyistä menetelmistä.

Laajuus ja rakenne 30 op

 

Lähiopetus 10 op 
-25 lähiopetuspäivää (10 koulutusseminaaria 2-3 päivän jaksoissa) yhteensä 240 h 

Etätehtävät 8 op
- kirjalliset tehtävät 2 op
- kuvataiteelliset tehtävät 2 op
- valokuvalliset tehtävät 4 op

Kirjallisuus 4 op 
- Rankanen, Hentinen & Mantere (2007, 2009, 2010) Taideterapian perusteet.  Kustannus Oy Duodecim.
- muu luettava ja referoitava taideterapiakirjallisuus opiskelijan oman valinnan mukaan

Portfolio 4 op
Päätösraportti 4 op

Lähijaksojen koulutuspaikka:  Hyvinvointihuvila, Kulosaarentie 42, 00570 Helsinki www.hyvinvointihuvila.fi

Meneillään olevat menetelmäkoulutukset

 

Taideterapian menetelmäkoulutus 2017-2018

Lähijaksojen päivämäärät 2017-2018.  Ke-pe tai to-pe klo 9-16:

1.-3.2.2017 / 9.-10.3. / 5.-7.4. / 11.-12.5. / 8.-9.6. / 23.-25.8. / 28.-29.9. / 26.-27.20. / 30.11.-1.12. / 17-19.1.2018

Tulossa olevat menetelmäkoulutukset 

 

Taideterapian menetelmäkoulutus 2018-2019 

Lähijaksojen alustavat päivämäärät 2017-2018.  Yhteensä 11 lähijaksoa, joista aloitus ja päätös keskiviikosta perjantaihin, muut torstai-perjantai klo 9-16.   Päivämäärät vahvistetaan marras-joulukuussa 2017.

31.1.-2.2.2018 / 1-2.3.2018 / 5-6.4.2018 / 3-4.5.2018 / 7-8.6.2018 / 23-24.8.2018 / 13.-14.9.2018 / 11.-12.10.2018 / 15.-16.11.2018 / 13-14.12.2018 / Päätösseminaari 3 pv  tammikuussa 2019.

Hakemukset

Hakulomake

Haastattelut

Hakijat haastatellaan ennen koulutukseen hyväksymistä.
 
Haastatteluajat 31.1.2018 alkavaan koulutukseen:
 
ti  10.10.2017  klo 13.30, 14.30, 15.30 ja 16.30
ti 31.10.2017   klo 13.00, 14.00, 15.00 ja 16.00
ke 8.11.2017   klo 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
ma 20.11.2017 klo 13.00 14.00, 15.00, 16.00
 
Jos tarvitset myöhäisemmäin ilta-ajan, ota yhteyttä taideterapia@ihmis.fi
Ilta-aikoja mahdollisuus joinakin haastattelupäivinä. 
Haastattelun kesto 45 min. Haastattelumaksu laskutetaan jälkikäteen.
 
Haastattelupaikka:  Vallilan taiteilijatalo, Lemuntie 6, 00510 Helsinki.  Pitkämatkalaisille skypehaastattelu mahdollinen.
 

Kustannukset

Menetelmäkouluts 2017-2018: 2600€ + alv 24% 624€.  Yhteensä 3224 €
Hinta sisältää kaikki taidemateriaalit. Maksut maksetaan kuukausittain tasasuurina erinä.
Lisäksi haastattelumaksu 100€ (80,65€ + alv 24%)
 

Lisätiedot 

taideterapia@ihmis.fi

ja Anna Wilhelmus 041 532 3715

Menneet menetelmäkoulutukset

 

Vuoden kestävä ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutus on jatkunut katkeamatta vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset 4-8 opintoviikon toteutukset ovat vuosien mittaan laajentuneet nykyiseen 30 opintopisteen täydennyskoulutuskokonaisuudeksi.  Vuonna 2016 koulutus muutti Ihmissuhdekeskus Filian tiloista  (Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki) Hyvinvointihuvilalle Kulosaareen.

Koulutuksen taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ekspressiivisestä taideterapiasta integratiivisempaan suuntaan.  Vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Ekspressiivinen taideterapia

Englanninkielestä - Expressive Arts Therapy - johdettu ja Suomessa käyttöönotettu nimi tarkoittaa taideterapiaa, joka integroi eri taidemuodot - kuvataiteen, tanssin ja kehotyöskentelyn, musiikin, draaman, runouden ja tarinankerronnan. Suomessa ekspressiivinen taideterapia painottuu kuvalliseen ilmaisuun, jonka ohella käytetään muita taiteellisia ilmaisumuotoja. Lähestymistapa pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja on painottunut voimavarakeskeiseen ajatteluun.


Keskeistä taideterapiassa on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille. Työskentelyssä keskitytään terapeuttiseen vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Oleellisina korostuvat myös terapeuttinen vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa, luovuus ja leikki voimavaroina sekä esteettisen elämyksen merkitys elämää rikastuttavana tekijänä.

Ekspressiivisen taideterapian menetelmiä käytetään mielenterveyden hoidossa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä sekä opetuksen ja kasvatuksen piirissä.

 

Taideterapian menetelmäkoulutus 2016-2017 päivämäärät
3.-5.2.2016 / 10.-11.3. / 6.-8.4. / 12.-13.5. / 9.-10.6. / 24.-26.8. / 29.-30.9. / 27.-28.10. / 30.11.-2.12.2016 / 18-20.1.2017