Ryhmän ohjaamisen koulutus 2018 (sosiaali- ja terveysala, kirkollinen kenttä, 30 op) Turussa - hakuaikaa jatkettu


Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä.  Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu joko 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Koulutuksen järjestäjä ja kouluttajat:

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti. Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan tutkintoon ja siihen liittyen myös toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Vastaava kouluttaja on Sami Puumala.

Tutustu Helsingin psykodraamainstituuttiin tässä ja Ihmissuhdetyö ry:een tässä.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus sisältää seitsemän kaksipäiväistä ja yhden kolmipäiväisen jakson. Pääosin koulutuspäivät ovat perjantaisin klo 10-17 ja lauantaisin klo 9-16, muina viikonpäivinä olevissa koulutuspäivissä 10-17.

  • 19.-20.1., 16.-17.2., 23.-25.3., 27.-28.4., 25.-26.5. ja 15.-16.6.2018.
  • Syksyn 2018 koulutuspäivät ilmoitetaan mahdollisimman pian.


Koulutusjaksot pidetään Turun keskustassa, osoitteessa Vanha Suurtori 3 sijaitsevassa Brinkkalan talossa.

Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään. Koulutukseen sisältyy lisäksi aihepiirin kirjallisuutta. Koulutus painottuu kuitenkin käytännön oppimiseen ja kokemuksellisen työskentelyyn.

Koulutusesite, jossa kuvataan tarkemmin koulutusjaksojen sisältö, on saatavissa vastaavalta kouluttajalta, johon voi olla yhteydessä myös muissa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä:

Sami Puumala, 050 534 9191, sami.puumala@ihmis.fi

Kustannukset:

Koulutusmaksu on 1950 € + alv., jos koulutusryhmässä on vähintään kahdeksan osallistujaa ja 2150 + alv, jos koulutusryhmässä on 6-8 osallistujaa. Koulutusmaksuun sisältyy koulutuspäivinä aamupäivä- ja iltapäiväkahvi. Lounas on omatoimisesti järjestettävä.

Tiedustelut:

Sami Puumala, 050 534 9191, sami.puumala@ihmis.fi


Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: ilmoittautuminen. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisaika päättyy 10.12.2017.