Luovana ihmisenä työssä ja elämässä - lyhyt johdatus psykodraamaan ja sosiometriaan 2.-3.9.2017 Helsingissä


Miten säilytän elävyyden työssä ja elämässä? Miten vahvistan omaa ja muiden luovuutta?

Tervetuloa mukaan tutkimaan elävyyttä ja luovuutta toiminnallisin menetelmin psykodraaman ja sosiometrian avulla. Psykodraamassa tutkitaan ryhmässä erilaisia elämän kysymyksiä luovasti draamamenetelmillä. Sosiometrian avulla tehdään näkyväksi ja tutkitaan ryhmässä ja yhteisössä olevia suhteita. Näitä molempia sovelletaan monissa inhimillisen toiminnan ympäristöissä: organisaatioissa, koulutuksessa, terapiassa, sosiaalityössä, jne. Tavoitteena on, että osallisten mahdollisuudet, potentiaalit ja luovuus pääsevät toteutumaan entistä paremmin.

Viikonlopun aikana:

  • Koet käytännössä, miten psykodraama ja sosiometria vaikuttavat sinuun ja ryhmään.
  • Voit tutkia omia aiheeseen liittyviä kysymyksiäsi ryhmässä.
  • Saat tietoa psykodraaman ja sosiometrian teoriasta ja käsitteistä.
  • Voit napata mukaasi menetelmiäkin.

 

Seminaari soveltuu kaikille, jotka työskentelevät ihmisten kanssa, mm.:

  • Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille
  • Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille
  • Esimiehille ja johtajille
  • Työnohjaajille ja coacheille
  • Kaikille, jotka opiskelevat työskentelemään ihmisten kanssa


Osallistuminen ei edellytä aiempia tietoja tai kokemuksia psykodraamasta tai sosiometriasta.

Ohjaajana on Reijo Kauppila, KM (aikuiskasvatus), psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, työnohjaajakouluttaja, business coach ACC. Reijo kouluttaa, kehittää ja tutkii luovien psykodraamamenetelmien ja sosiometrian käyttöä erityisesti organisaatioissa, oppimisessa, työnohjauksessa ja coachingissa Suomessa ja muualla Euroopassa. Hän toimii myös Helsingin psykodraamainstituutin johtajana ja kouluttajana.

Aika: 2.-3.9.2017 la-su klo 10-17.

Paikka: Tilaisuus järjestetään Hyvinvointihuvilassa osoitteessa Kulosaarentie 42, 00570 Helsinki.

Osallistumismaksu (sisältää kahvit): 170 euroa, Ihmissuhdetyö ry:n jäsenille 160 euroa

Ilmoittaudu netissä: ilmoittautuminen